Tìm kiếm

Quy trình kiểm tra, xác minh đối tượng được ưu đãi nhà ở xã hội

 

QUY TRÌNH KIỂM TRA, XÁC MINH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ƯU ĐÃI NHÀ Ở XÃ HỘI

 & THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHO ĐỐI TƯỢNG MUA, THUÊ, THUÊ MUA NOXH


1
. Kiểm tra, xác minh đối tượng đăng ký mua, thuê mua, thuê NOXH

1.1 Lập danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết bán, thuê, thuê mua và gửi đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

– Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ từ Khách hàng, Chủ đầu tư gửi Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết bán, thuê, thuê mua NOXH đến đồng thời: Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa; UBND huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa nơi Khách hàng đang thường trú hoặc tạm trú và Cục thuế tỉnh Khánh Hòa.

– Thời gian xác minh: Sau 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được Danh sách, nếu Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa nơi Khách hàng đang thường trú hoặc tạm trú không có ý kiến phản hồi thì Chủ đầu tư xây dựng NOXH thông báo cho các đối tượng được mua, thuê, thuê mua NOXH trong dự án của mình đến để thỏa thuận, thống nhất và ký Hợp đồng.

1.2. Nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua NOXH

– Trường hợp tổng số hồ sơ hợp lệ bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do Chủ đầu tư công bố thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo điều kiện được hưởng chính sách về NOXH;

– Trường hợp tổng số hồ sơ hợp lệ nhiều hơn tổng số căn hộ do Chủ đầu tư công bố thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm theo tiêu chí đã đề cập trước đó.

Sau khi xét duyệt, lựa chọn đủ hồ sơ hợp lệ tương ứng với tổng số căn hộ do Chủ đầu tư công bố thì việc xác định cụ thể từng căn hộ trước khi ký hợp đồng thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Khách hàng. Trường hợp có nhiều hồ sơ hợp lệ bằng điểm nhau vượt quá tổng số căn hộ được đầu tư thì Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn theo hình thức bốc thăm công khai;

– Trường hợp Khách hàng đã nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định cho Chủ đầu tư, nhưng trong dự án không còn quỹ nhà để giải quyết thì Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm ghi rõ lý do và gửi trả lại hồ sơ (bao gồm cả Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện để được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mà người đăng ký đã nộp) để người đó biết và nộp hồ sơ tại dự án khác. Trường hợp Khách hàng không đạt được nhu cầu, nguyện vọng của mình tại dự án đã đăng ký thì được trả hồ sơ để đăng ký tại các dự án khác nếu không muốn lựa chọn căn hộ khác còn lại trong dự án đó.

2. Thông báo kết quả

2.1. Thông báo về danh sách Khách hàng được hoặc không được giải quyết mua, thuê mua, thuê NOXH

Trong vòng 20 ngày (không bao gồm thứ bảy, chủ nhật, quốc lễ) kể từ ngày nhận được kết quả thông báo từ Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, UBND huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa, Cục thuế tỉnh Khánh Hòa và Chủ đầu tư đã hoàn thành việc xét duyệt, tổng hợp hồ sơ Khách hàng theo đúng quy định thì Chủ đầu tư gửi thông báo cho 02 đối tượng sau:

– Đối tượng không được giải quyết mua, thuê mua, thuê: Chủ đầu tư gửi văn bản thông báo lý do không được giải quyết.

– Đối tượng được giải quyết mua, thuê mua, thuê: Chủ đầu tư gửi văn bản thông báo để tiến hành thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê theo đúng quy định.

2.2. Thông báo danh sách Khách hàng được ký Hợp đồng mua bán, thuê mua NOXH hoặc Hợp đồng đặt cọc thuê NOXH

Trong vòng 07 ngày (không bao gồm thứ bảy, chủ nhật, quốc lễ) kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được Thông báo của Sở xây dựng tỉnh Khánh Hòa về NOXH đủ điều kiện được bán, cho thuê mua và đã có giá bán, giá thuê mua, giá cho thuê được UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận; đồng thời đã có danh sách hợp lệ Khách hàng được ký Hợp đồng mua bán, thuê mua, thuê NOXH thì:

– Chủ đầu tư thông báo việc lựa chọn căn hộ cho Khách hàng đủ điều kiện được mua, thuê mua, thuê NOXH.

– Ký Hợp đồng mua bán, cho thuê mua căn hộ hoặc Hợp đồng đặt cọc đối với trường hợp cho thuê.

– Chủ đầu tư công bố công khai danh sách các đối tượng (gồm các thành viên trong hộ gia đình) đã ký Hợp đồng gửi về Sở xây dựng, đồng thời công bố tại trụ sở làm việc và Công Ty Cổ Phần Cường Thịnh Land.

Bài viết mới nhất

DỰ ÁN CAM LÂM RIVERSIDE

CAM LÂM RIVERSIDE  “VÙNG ĐẤT VÀNG KHƠI NGUỒN CẢM HỨNG” Đất Nền Cam Lâm đang là trọng tâm của làn sóng bất động sản tại tỉnh Khánh Hòa, khi tiềm…
Xem thêm

HÀM NGHI LAKE VIEW CAM LÂM

DỰ ÁN HÀM NGHI LAKE VIEW CAM LÂM Đất nền Hàm Nghi Lake View tại huyện Cam Lâm – Khánh Hòa. Tiếp nối các dự án đất nền Cam Lâm đã hoàn thiện và bàn giao…
Xem thêm
CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG THỊNH LAND
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
  • CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG THỊNH LAND
  • Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà VCN Tower, P Phước Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa.
  • Số điện thoại: 0937.37.2229 - 08.9999.0911
THEO DÕI TRÊN TRANG FACEBOOK

Về đầu trang